Translation

English (United States) L10n: label for the hotel check-in date; can be also translated as 'Arrival' or 'From' / 'From date'
English (United States) Romanian
Congratulations! You have booked lodging accommodations for every overnight stop on this trip. Felicitări! Ai rezervat cazare pentru fiecare oprire peste noapte în această călătorie.
Press [Done] to continue trip planning. Clic pe [Gata] pentru a continua planificarea călătoriei.
Make sure the hotel name and address in Furkot match the one that you booked. Asigura-te că numele și adresa hotelului din Furkot se potrivesc cu cel pe care l-ai rezervat.
Hotel name Numele hotelului
Hotel address Adresa hotelului
Check in Check in
Check out Check out
Looks like you started hotel booking process, but did not enter any booking confirmation. Se pare că ai început procesul de rezervare la hotel, dar nu ai introdus nicio confirmare a rezervării.
Press [Next] if you intend to enter the booking confirmation later, or if you don't want to complete the booking at this time. Clic pe [Următorul] dacă intenționezi să introduci confirmarea rezervării mai târziu sau dacă nu dorești să finalizezi rezervarea în acest moment.
Press [Done] if you intend to enter the booking confirmation later, or if you don't want to complete the booking at this time. Clic pe [Terminat] dacă intenționezi să introduci confirmarea rezervării mai târziu sau dacă nu dorești să finalizezi rezervarea în acest moment.
Entering your booking confirmation (number or URL) in Furkot does not change your booking status, but lets Furkot help you keep track of your reservations. Introducerea confirmării rezervării (număr sau URL) în Furkot nu modifică starea rezervării, dar permite Furkot să te ajute să urmărești rezervările.

Loading…

User avatar eduard.negrescu

New translation

Furkot / tripsRomanian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English (United States) Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string comment
L10n: label for the hotel check-in date; can be also translated as 'Arrival' or 'From' / 'From date'
Source string location
../views/components/book-wizard.jade:25
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 56