Translation

English (United States)
English (United States) Polish
This stop represents a confirmed booking. Ten postój reprezentuje potwierdzoną rezerwację.
You should cancel the booking before deleting it. Należy anulować rezerwację przed usunięciem postoju.
Automatically scheduled overnight stop Automatycznie zaplanowany nocleg
This is an automatically scheduled overnight stop. It will disappear when you add your own lodging stop before it. To automatycznie zaplanowany nocleg. Zniknie, gdy poprzedzisz go własnym noclegiem.
If you want to travel longer on this day you can change its Start a Day or End a Day times. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień dla niego godzinę Początku lub Końca Dnia.
If you don't want Furkot to schedule overnight stops for your trip, set the End a Day to the same time as the Start a Day in the Trip drawer. Jeśli nie chcesz, aby Furkot planował noclegi automatycznie, ustaw Koniec Dnia na tą samą godzinę co Początek Dnia w szufladzie Podróż.
If you want to travel longer on this day you can change its daily travel time or mileage limits. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień dla niego Czas Podróży lub Dzienny Przebieg.
If you don't want Furkot to schedule overnight stops for your trip, clear daily travel time and mileage limits in the Trip drawer. Jeśli nie chcesz, aby Fukot planował noclegi automatycznie, wyzeruj Czas Podróży i Dzienny Przebieg w szufladzie Podróż.
If you want to travel longer on this day you can change the Finish Trip date and time. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień datę końca podróży.
Or you can clear the Finish Trip date and let Furkot calculate when you arrive at your destination. Możesz też wyczyścić datę końca podróży i pozwolić, aby Furkot ją wyliczył.
If you want to travel longer on this day you can change the fixed Arrival date and time. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień Przyjazd.

Loading…

User avatar melitele

Translation changed

Furkot / tripsPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
drawer szuflada glossary
UI component that slides from the right side of the screen i.e. TRIP, FIND etc.
if jeśli glossary
overnight nocleg glossary
of lodging place that is used to stay for at least one night
to aby glossary
trip podróż glossary
Trip Podróż glossary
TRIP drawer

String information

Source string location
../views/components/step-switches.jade:195
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 1264