Translation

English (United States)
English (United States) Polish
Delete stop Usuń postój
Do you want to change the trip end? Czy chcesz zmienić koniec podróży?
You can also allow subsequent changes of the trip end if you don't want to see this message again. Jeśli nie chcesz być ostrzegany w przyszłości, zgódź się na zmiany końca podróży.
Are you sure you want to delete this stop? Czy na pewno chcesz usunąć ten postój?
This stop represents a confirmed booking. Ten postój reprezentuje potwierdzoną rezerwację.
You should cancel the booking before deleting it. Należy anulować rezerwację przed usunięciem postoju.
Automatically scheduled overnight stop Automatycznie zaplanowany nocleg
This is an automatically scheduled overnight stop. It will disappear when you add your own lodging stop before it. To automatycznie zaplanowany nocleg. Zniknie, gdy poprzedzisz go własnym noclegiem.
If you want to travel longer on this day you can change its Start a Day or End a Day times. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień dla niego godzinę Początku lub Końca Dnia.
If you don't want Furkot to schedule overnight stops for your trip, set the End a Day to the same time as the Start a Day in the Trip drawer. Jeśli nie chcesz, aby Furkot planował noclegi automatycznie, ustaw Koniec Dnia na tą samą godzinę co Początek Dnia w szufladzie Podróż.
If you want to travel longer on this day you can change its daily travel time or mileage limits. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień dla niego Czas Podróży lub Dzienny Przebieg.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
Cancel Cofnij glossary

String information

Source string location
views/components/step-switches.jade:183
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 1190