Translation

English (United States)
English (United States) Polish
If you want to travel longer on this day you can change its Start a Day or End a Day times. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień dla niego godzinę Początku lub Końca Dnia.
If you don't want Furkot to schedule overnight stops for your trip, set the End a Day to the same time as the Start a Day in the Trip drawer. Jeśli nie chcesz, aby Furkot planował noclegi automatycznie, ustaw Koniec Dnia na tą samą godzinę co Początek Dnia w szufladzie Podróż.
If you want to travel longer on this day you can change its daily travel time or mileage limits. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień dla niego Czas Podróży lub Dzienny Przebieg.
If you don't want Furkot to schedule overnight stops for your trip, clear daily travel time and mileage limits in the Trip drawer. Jeśli nie chcesz, aby Fukot planował noclegi automatycznie, wyzeruj Czas Podróży i Dzienny Przebieg w szufladzie Podróż.
If you want to travel longer on this day you can change the Finish Trip date and time. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień datę końca podróży.
Or you can clear the Finish Trip date and let Furkot calculate when you arrive at your destination. Możesz też wyczyścić datę końca podróży i pozwolić, aby Furkot ją wyliczył.
If you want to travel longer on this day you can change the fixed Arrival date and time. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, zmień Przyjazd.
If you want to travel longer on this day you can cancel the booking and remove confirmation. Jeśli chcesz podróżować w tym dniu dłużej, odwołaj rezerwację i usuń potwierdzenie.
Automatically scheduled airport Automatycznie znalezione lotnisko
This is an automatically scheduled airport. To jest automatycznie znalezione lotnisko.
It will disappear when you add an airport before or after it. Zniknie po dodaniu lotniska przed lub po nim.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
trip podróż glossary
Trip Podróż glossary
TRIP drawer

String information

Source string location
../views/components/step-switches.jade:218
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 1204