Translation

English (United States)
English (United States) Dutch
If the place you want to visit is visible on the map, just click it and let Furkot figure out its position and address. You can always refine or move it later. Wanneer de plaats die je wilt bezoeken op de kaart zichtbaar is, klikt er dan op en laat Furkot de positie en het adres uitzoeken. Later kun je het altijd verfijnen of verplaatsen.
Why don't you give it a try now? Waarom ga je het nu niet eens proberen?
If you know the name or address of a place you want to visit, you can use the button above to add it to your trip. Wanneer je de naam of het adres van een plaats weet die je wilt bezoeken, kun je de knop hierboven gebruiken om het aan je reis toe te voegen.
Try it - as you type the name or address, Furkot will show you the list of matching places. Probeer het - terwijl je de naam of het adres typt, zal Furkot je een lijst tonen met overeenkomende plaatsen.
You can also select stops from Furkot's vast collection of interesting places, attractions, overnight lodging accommodations, dining and drinking establishments and even gas and electric refueling stations. Je kunt ook stopplaatsen toevoegen uit Furkot's grote collectie van interessante plaatsen, attracties, overnachtingsmogelijkheden, restaurants en drankgelegenheden en zelfs tankstations en laadstations.
Whether you like to visit museums or are an outdoor enthusiast Furkot can help you find places to visit and experiences to remember. Of je nu musea wilt bezoeken of een liefhebber van de natuur bent, Furkot kan je helpen bij het vinden van plaatsen die je je lang zult herinneren.
Open the [Find] drawer and select one or more categories. Open de [Vinden]-tab en maak een keuze uit een of meer categorieën.
Car or bicycle? Campground or 5 star hotel? Start early or stay late? Furkot can accommodate your travel style. Auto of fiets? Kampeerplaats of 5 sterren hotel? Vroeg beginnen of laat blijven? Furkot is geschikt voor elke reisstijl.
Adjust the settings in the [Trip] drawer to reflect your travel preferences. Pas met behulp van de instellingen in de [Reis]-tab je reisvoorkeuren aan.
You can also export your route, book the entire trip, and share it with others to show off or to ask for suggestions. Je kunt ook je route exporteren, je hele reis boeken, je reis aan anderen tonen en delen, zodat je hen bijvoorbeeld om suggesties kunt vragen.
This concludes the guided tour of Furkot's features. You can find more information in our [Help]. Dit is het einde van de rondleiding van alle functies van Furkot. Meer informatie vind je onder [Hulp] in het menu rechtsboven (Meer opties).

Loading…

User avatar melitele

Translation changed

Furkot / tripsDutch

a year ago
User avatar melitele

Translation reverted

Furkot / tripsDutch

a year ago
User avatar melitele

Marked for edit

Furkot / tripsDutch

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: je

Reset

Glossary

English (United States) Dutch
Find Vind glossary
FIND drawer
Help Hulp glossary
to om glossary

String information

Source string location
../views/components/tour.jade:24
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nl/LC_MESSAGES/messages.po, string 1226