Translation

English (United States)
English (United States) Dutch
Cancel Annuleer
Close Sluiten
Hi! I am planning a trip {}. I am hoping you can help me with that. This is my route so far. Hoi! Ik ben een reis {} aan het voorbereiden. Ik hoop dat je me daarbij kunt helpen. Dit mijn route tot nu toe.
If you know about any interesting places along my route please add them to this map. You can enter the name in the search box, or - if you know where the place is located - click on the map and choose from the list of places nearby. Add as many suggestions as you want. Wanneer je interessante plaatsen kent die op mijn route liggen, voeg ze dan toe aan deze kaart. Je kunt de naam in het zoekvak invullen, of -indien je weet waar de plaats is- klik dan op de kaart en maak een keuze uit de lijst met plaatsen in de buurt. Voeg zoveel voorstellen toe als je wil.
Thanks for your help. Bedankt voor je hulp.
This is the map of your trip that others will see. They will be able to suggest one or more places for you to visit on your trip. Deze kaart van je reis is zichtbaar is voor anderen. Zij kunnen je een of meerdere plaatsen voorstellen om gedurende deze reis te bezoeken.
Copy and paste this URL or use one of the share buttons to ask others to help you plan this trip. Kopiëer en plak deze URL of gebruik een van de deel-knoppen om anderen hulp te vragen bij het plannen van deze reis.
Back Terug
Help me plan my trip: Help me mijn reis te plannen:
Maybe you could suggest some places along the way that I should visit. Misschien kun je enkele plaatsen aanbevelen die ik zou moeten bezoeken.
Account Settings Account instellingen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English (United States) Dutch
to om glossary
Trip Reis glossary
TRIP drawer
trip reis glossary

String information

Source string location
views/board/board.jade:44
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nl/LC_MESSAGES/messages.po, string 13