Translation

English (United States)
English (United States) Dutch
Share trip Deel je reis
Let people inspire you. They will see your trip and suggest places but only you can add stops to it. Laat je door anderen inspireren. Zij zien je reis en kunnen plaatsen aanbevelen, maar alleen jij kunt stopplaatsen toevoegen.
They will know where you are planning to go but not when. Ze zien waar je van plan bent naar toe te gaan, maar weten niet wanneer.
Click Ask Around button to preview how others will see your trip. Klik op de Rondvragen-knop voor een voorbeeld van hoe anderen jou reis zien.
You will be able to select how you want to share on the next page. Op de volgende pagina kun je aangeven op welke manier je je reis wilt delen.
Ask friends for help in planning the trip. Vraag vrienden je te helpen bij het plannen van de reis.
Ask around Rondvragen
Invite selected friends to help you plan road trip. They will have full access to the trip, will be able to add, remove, and modify stops, the same way you do. Nodig door jezelf gekozen vrienden uit om te helpen bij het plannen van je reis. Zij hebben volledig toegang tot de reis en kunnen net zoals jij stopplaatsen toevoegen, aanpassen en verwijderen.
Or you can let them view the trip without ability to change it. Of je kunt ze de reis laten bekijken zonder de mogelijkheid tot wijzigen.
Type email addresses of the friends you want to invite in the field below. Typ in het onderstaande veld de e-mailadressen van de vrienden die je wilt uitnodigen.
Email addresses of your friends E-mailadressen van je vrienden

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English (United States) Dutch
Help Hulp glossary
Trip Reis glossary
TRIP drawer
trip reis glossary

String information

Source string location
views/components/share-dlg.jade:20
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nl/LC_MESSAGES/messages.po, string 876