Translation

English (United States)
English (United States) Finnish
Suggest Ehdota
Cancel Peruuta
Close Sulje
Hi! I am planning a trip {}. I am hoping you can help me with that. This is my route so far. Moi! Olen suunnittelemassa matkaa {}. Toivon, että voit auttaa minua siinä. Tämä on minun reitti toistaiseksi.
If you know about any interesting places along my route please add them to this map. You can enter the name in the search box, or - if you know where the place is located - click on the map and choose from the list of places nearby. Add as many suggestions as you want. Jos tiedät joitain mielenkiintoisia paikkoja pitkin reittiä, lisäää ne tähän karttaan. Voit kirjoittaa paikan nimen hakukenttään tai - jos et tiedä missä paikka sijaitsee - klikkaa karttaa ja valitse joku paikoista lähellä. Lisää niin monta ehdotusta kuin haluat.
Thanks for your help. Kiitos avustasi.
This is the map of your trip that others will see. They will be able to suggest one or more places for you to visit on your trip. Tämä on kartta matkastasi, jonka muut voivat nähdä. He voivat ehdottaa yhden tai useampia paikkoja joissa voit vierailla matkallasi.
Copy and paste this URL or use one of the share buttons to ask others to help you plan this trip. Kopioi ja liitä tämä URL-osoite tai käytä jakamispainiketta pyytääksesi muita auttamaan sinua suunnittelemaan tämän matkan.
Back Takaisin
Help me plan my trip: Auta minua suunnittelemaan matkaa:
Maybe you could suggest some places along the way that I should visit. Ehkä voisitte ehdottaa joitakin paikkoja matkan varrella.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English (United States) Finnish
Help glossary

String information

Source string location
views/board/board.jade:41
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/LC_MESSAGES/messages.po, string 12