English (United States) Romanian
Save Salvează
This stop is an automatically scheduled placeholder, not a real place. Această oprire este planificata automat, nu un loc real.
Undo follow roads Anularea drumurilor de urmărire
Redo follow roads Refacerea drumurilor de urmarire
Redo keep stop Refacere păstrare oprire
Furkot Pass Furkot Pass
Unlock [Furkot Pass] holder exclusive benefits. Deblocare [Furkot Pass] deținătorul de beneficii exclusive.
Sign up Înscrie-te
Sign in Conectează-te
Choose the file to import it again. Alegeți fișierul pentru a-l importa din nou.
The URL doesn't serve _KML_, _GPX_, or _CSV_ data or requires a sign on. URL-ul nu furnizează date _KML_, _GPX_, sau _CSV_ sau necesită să te conectezi.
Matching phrase Cuvintele de potrivire
Optional phrase to match against stop fields Cuvinte opționale pentru a se potrivi cu câmpurile opiri
Press [Import] to add a new trip now or configure more options on the [Next] page. Clic [Import] pentru a adăuga o nouă călătorie acum sau pentru a configura mai multe opțiuni pe pagina [Următorul].
redo refacere
Map Overlays Suprapuneri hartă
Travel off road / follow roads Călătorie off road / urmează drumurile
Done editing trip Terminat de editat călătoria
Plan Planifică
Eat Mănâncă