English (United States) Romanian
My Trips Călătoriile mele
Plan with [Furkot] Planifică cu [Furkot]
Zoom in Mărire
Zoom out Micșorare
Show the entire trip Arată întreaga călătorie
Place location Plasează o locație
Suggest Sugerează
Cancel Anulează
Close Închide
Hi! I am planning a trip {}. I am hoping you can help me with that. This is my route so far. Salut! Planific o călătorie {}. Sper că mă poți ajuta cu aceasta. Acesta este traseul meu până acum.
If you know about any interesting places along my route please add them to this map. You can enter the name in the search box, or - if you know where the place is located - click on the map and choose from the list of places nearby. Add as many suggestions as you want. Dacă știi vreun loc interesant pe traseul meu te rog să-l adaugi pe hartă. Poti să introduci denumirea în căsuța de căutare, sau - dacă știi unde se află localizat - fă clic pe hartă și selectează-l din lista locurilor din apropiere. Poți face oricâte sugestii dorești.
Thanks for your help. Îți mulțumesc pentru ajutor.
This is the map of your trip that others will see. They will be able to suggest one or more places for you to visit on your trip. Aceasta este harta călătoriei tale pe care alții o vor vedea. Ei vor fi în măsură să-ți sugereze unul sau mai multe locuri pe care să le vizitezi.
Copy and paste this URL or use one of the share buttons to ask others to help you plan this trip. Copiați și lipiți această adresă URL sau utilizați unul dintre butoanele de partajare pentru a cere altor persoane să vă ajute să planificați această călătorie.
Back Înapoi
Help me plan my trip: Ajută-ma să-mi planific călătoria:
Maybe you could suggest some places along the way that I should visit. Poate ai putea sugera unele locuri de-a lungul drumului pe care ar trebui să le vizitez.
Account Settings Setările contului
Nickname Poreclă
Nickname is your private identifier used to sign in Porecla este identificatorul tău privat utilizat pentru conectare