English (United States) Polish
My Trips Podróże
Plan with [Furkot] Zaplanuj na [Furkocie]
Zoom in Zwiększ skalę
Zoom out Zmniejsz skalę
Show the entire trip Pokaż całą podróż
Place location Miejsce
Suggest Dodaj
Cancel Cofnij
Close Zamknij
Hi! I am planning a trip {}. I am hoping you can help me with that. This is my route so far. Hej! Planuję podróż {}. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Twoją pomoc. Oto co udało mi się już zaplanować.
If you know about any interesting places along my route please add them to this map. You can enter the name in the search box, or - if you know where the place is located - click on the map and choose from the list of places nearby. Add as many suggestions as you want. Jeśli znasz miejsca warte odwiedzenia w okolicy mojej trasy, proszę dodaj je do mapy. Wpisz nazwę miejsca w okienku wyszukiwania, albo - jeśli znasz jego położenie - kliknij na mapie i wybierz miejsce z listy. Możesz dodać jedno lub więcej miejsc.
Thanks for your help. Z góry dziękuję za pomoc.
This is the map of your trip that others will see. They will be able to suggest one or more places for you to visit on your trip. Tak wygląda mapa, na której Twoi znajomi będą mogli zasugerować miejsca warte odwiedzenia w trakcie podróży.
Copy and paste this URL or use one of the share buttons to ask others to help you plan this trip. Skopiuj adres strony lub użyj jednego z przycisków umożliwiających podzielenie się planem podróży.
Back Powrót
Help me plan my trip: Pomóż mi zaplanować podróż:
Maybe you could suggest some places along the way that I should visit. Zaproponuj miejsca warte odwiedzenia.
Account Settings Ustawienia Konta
Nickname Pseudonim
Nickname is your private identifier used to sign in Pseudonim to twój prywatny identyfikator konta