English (United States) Norwegian Bokmål
Add this farmers market as a skipped stop Legg til dette bondemarkedet som et stopp du har hoppet over
Picnic Piknik
Click to modify the number of rooms (1 to 6) Klikk for å endre antall rom (1 til 6)
Click to modify the number of persons per room (1 to 4) Klikk for å endre antall personer per rom (1 til 4)