English (United States) Finnish
Plan with [Furkot] Suunnitelma [Furkot]
Help me plan my trip: Auta minua suunnittelemaan matkaa:
Maybe you could suggest some places along the way that I should visit. Ehkä voisitte ehdottaa joitakin paikkoja matkan varrella.
Password changed successfully salasana vaihdettu onnistuneesti
Settings changed successfully Asetukset vaihtaminen onnistui
Cannot change password Voi vaihtaa salasanaa
Cannot change settings Asetuksia ei voi muuttaa
Connected Accounts yhdistettyjä tilejä
OK kunnossa
Learn more lisätietoja
Plan stops suunnitelma pysähtyy
Select a trip to add to. Valitse matka lisätä.
New trip uusi matka
Do you want to create your own version of a trip {}? Haluatko luoda oman version matkaa {}?
Applications Sovellukset
You haven’t given any application access to your Furkot trips. Et ole antanut mitään sovellusta käsiksi Furkot matkoja.
We recommend: Suosittelemme:
Scenic Luonnonkaunis
Remove Poistaa
Book trip kirja matkaa