English (United States) Finnish
My Trips Omat matkani
Zoom in Lähennä
Zoom out Loitonna
Show the entire trip Näytä koko matka
Place location Sijoita paikka
Suggest Ehdota
Cancel Peruuta
Close Sulje
Hi! I am planning a trip {}. I am hoping you can help me with that. This is my route so far. Moi! Olen suunnittelemassa matkaa {}. Toivon, että voit auttaa minua siinä. Tämä on minun reitti toistaiseksi.
If you know about any interesting places along my route please add them to this map. You can enter the name in the search box, or - if you know where the place is located - click on the map and choose from the list of places nearby. Add as many suggestions as you want. Jos tiedät joitain mielenkiintoisia paikkoja pitkin reittiä, lisäää ne tähän karttaan. Voit kirjoittaa paikan nimen hakukenttään tai - jos et tiedä missä paikka sijaitsee - klikkaa karttaa ja valitse joku paikoista lähellä. Lisää niin monta ehdotusta kuin haluat.
Thanks for your help. Kiitos avustasi.
This is the map of your trip that others will see. They will be able to suggest one or more places for you to visit on your trip. Tämä on kartta matkastasi, jonka muut voivat nähdä. He voivat ehdottaa yhden tai useampia paikkoja joissa voit vierailla matkallasi.
Copy and paste this URL or use one of the share buttons to ask others to help you plan this trip. Kopioi ja liitä tämä URL-osoite tai käytä jakamispainiketta pyytääksesi muita auttamaan sinua suunnittelemaan tämän matkan.
Back Takaisin
Account Settings Tilin asetukset
Nickname Nimimerkki
Nickname is your private identifier used to sign in Nimimerkki on sinun yksityinen tunnus jolla voit kirjautua sisään
Email Sähköpostiosoite
Email is only used to reset forgotten password and to share trips Sähköpostia käytetään vain unohtuneen salasanan palautukseen ja suunniteltujen matkojen jakamiseen
email is optional sähköposti on valinnainen