English (United States) Polish
to aby
Find Atrakcje
Undo Cofnij
Cancel Cofnij
Next Dalej
Edit Edytuj
if jeśli
Furkot Pass Karnet na Furkot
click kiknij
Done Koniec
lodging kwatera
Eat Lokale
place miejsce
motorcycle motocyklem
overnight nocleg
Sleep Noclegi
skipped omijany
skip omiń
go to otwórz
Plan Plan