English (United States) Polish
Undo Cofnij
tripshot wycieczka
Trip Podróż
trip podróż
track ścieżka
to aby
stop postój
Sleep Noclegi
skipped omijany
skip omiń
Sign up Załóż konto
Sign in Zaloguj się
Settings Ustawienia
Save Zachowaj
route trasa
Road Trip Planner Planowanie Podróży
Redo Ponów
Plan B Zapas
Plan Plan
place miejsce