English (United States) Polish
lodging kwatera
mileage przebieg
motorcycle motocyklem
Next Dalej
overnight nocleg
pass-through przelotowy
place miejsce
Plan Plan
Plan B Zapas
Redo Ponów
Road Trip Planner Planowanie Podróży
route trasa
Save Zachowaj
Settings Ustawienia
Sign in Zaloguj się
Sign up Załóż konto
skip omiń
skipped omijany
Sleep Noclegi
stop postój