English (United States) Polish
Back Powrót
backup zapasowy
blind deal zastrzeżona promocja
button przycisk
Cancel Cofnij
click kiknij
Close Zamknij
deal promocja
Delete Usuń
discount zniżka
Done Koniec
drawer szuflada
Eat Lokale
Edit Edytuj
Find Atrakcje
Furkot Pass Karnet na Furkot
go to otwórz
Help Pomoc
if jeśli
itinerary plan podróży