English (United States) Dutch
lodging onderkomen
mileage kilometerstand
motorcycle motor
Next Volgende
overnight overnachting
pass-through passage
place plaats
Plan Plan
Plan B Plan B
Redo Opnieuw doen
Road Trip Planner Reisplanner
route route
Save Opslaan
Settings Instellingen
Sign in Aanmelden
Sign up Registreren
skip overslaan
skipped overgeslagen
Sleep Slaap
stop stopplaats